Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDeğerli Müşterilerimiz,

Gerek sizlere daha iyi hizmet vermek, gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizi ifa edebilmek amacıyla bazı kişisel verilerinizi sizlerden talep etmekteyiz.

BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız.

1. BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED Şirketi’nin kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

En başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı KVKK ile kişisel verilerin korunma esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kişisel verilerin korunmasının sağlanması için bazı hallerde uygulanacak cezai yaptırımlar öngörmektedir. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası için verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2. BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

https://www.mama.vet adlı web sitesinden, çağrı merkezimizden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işlenmektedir.

BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, https://www.mama.vet ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dâhilinde, gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

https://www.mama.vet size özel tanıtım yapmak, promosyon ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; web sitesi üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya web sitesi üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmekte, ziyaretçi hareket ve tercihlerinizi analiz ederek yorumlamaktadır.

https://www.mama.vet çevrim içi ve çevrim dışı olarak toplanan bilgiler ile farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

Belirtmek isteriz ki, https://www.mama.vet web sitesi, çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

https://www.mama.vet çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden sizi kurtaran çerezleri ve web sitesi daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

https://www.mama.vet çerezleri; web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

https://www.mama.vet web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza göre, size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, web sitesini  uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

3. BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla, otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

•         İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

•         İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

•         Mesafeli satış sözleşmenizin koşulları veya güncel durumu ile ilgili hususlarda sizlerle iletişime geçebilmek,

•         Elektronik (internet / mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleyebilmek,

•         Mesafeli satış sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülükleri yerine getirebilmek,

•         Ayrıca onayınız olması halinde dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik kampanya ve diğer promosyon faaliyetlerini kurgulamak, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri “sınıflandırma” çalışmalarını yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler yapabilmek

•         Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

•         KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

4. BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Paylaşmış olduğunuz tüm kişisel veriler, 6698 sayılı KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ın  gözetimi ve kontrolü altındadır. BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince; bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak, veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

5. BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, vermiş olduğunuz izin çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak, müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü gerçekleştirebilmek için anlaşmalı olduğumuz üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu değildir.

6. BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ kişisel verilerinizi yurtdışındaki 3. Kişilerle paylaşıyor mu?

Kişisel verileriniz BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Grubuyla faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, web sitesi ve mobil uygulama konusunda altyapı hizmeti aldığımız firmalarla, onayınız olması halinde tarafınıza göndereceğimiz ticari elektronik iletilerin iletilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurt içi/yurt dışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çalışmakta olduğumuz anket şirketleriyle ve yurt içi/yurt dışı diğer üçüncü kişiler ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

1.       İşlenip işlenmediğini öğrenme,

2.       İşlenmişse bilgi talep etme,

3.       İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.       Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5.       Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

6.       KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

7.       Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8.       Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.       KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

8. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

Kişisel veriler ile ilgili mevzuatta değişiklik olması halinde, sayfamızda yer alan bilgileri yeni mevzuata uygun şekilde güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi bildirmek isteriz.

9. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ın   kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’la doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.